7:00 + Zygfryda Dobrzyńskiego
7:00 + Mariana Grzybowskiego (greg.)
17:00 + Józefata Ważyńskiego, rodziców Grodeckich, teściów Ważyńskich, Jana i Władysławę Gościckich
18:00 + Wiesława Kuźniewskiego
18:00 + Matyldę Cichocką (greg.)
18:00 + Wiesława Jarzyńskiego (pog.)