7.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./