8.00 Za śp. Józefa Żółtowskiego w 9 r. śm.
9.30 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
11.00 Za śp. Andrzeja Fuz oraz Mariannę i Eugeniusza Fuz
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Jana Kajkowskiego w 25 r. śm. i zmarłych z rodziny Gutkowskich i Kajkowskich
18.00 Za śp. Rodziców Reginę i Władysława Szafranowicz w 20 r. śm.
20.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./