8.00 Za śp. Sabinę i Franciszka Kostrzewa, Krystynę i Henryka Tyl i ich Rodziców
9.30 Za śp. Marię i Krzysztofa Palusińskich
11.00 Za śp. Grażynę Majewską – Poleszak w 1 r. śm.
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz
18.00 Za śp. Andrzeja, Mariannę i Eugeniusza Fuz
20.00 Za śp. Jana Łazarskiego /pog./