8.00 Za śp. Barbarę i Mieczysława Retajczyk
9.30 Za śp. Mikołaja i Franciszkę Boglów
11.00 Za śp. Tadeusza Grzybowskiego w 13 r. śm., Mariannę w 14 r. śm. i Czesława w 29 r. śm. Stolarczyków
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./
20.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./