7:00
8:00 + Sabinę i Franciszka Kostrzewa, Krystynę i Henryka Tyl i ich rodziców
9:30 + brata Leszka Marciniaka (66 r. śm.)
9:30 + Teresę Czajkowską (13 greg.)
11:00 + Józefę Dydak (27 r. śm.), Eugenię i Jana Chmura
11:00 + Annę Lubomską (pog.)
12:30 w intencji Parafian
15:00
16:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tomasza z ok. 40 urodzin
18:00 + zmarłych z rodziny Cholewińskich, Janinę i Józefa Piotrowskich
20:00 + Andrzeja Matuszaka (pog.)