8.00 Za śp. Jadwigę Deska w 4 r. śm. i Szczepana Deska w 28 r. śm.
9.30 Za śp. Martę Ptak-Włodarską w 3 r. śm.
11.00 Za śp. Wiesława Ciesielskiego oraz Halinę i Ryszarda Pieniak
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Rodziców Wiktorię i Antoniego Lis
18.00 Za śp. Rodziców Halinę i Ignacego oraz brata Jacentego Ciarskich w 5 r. śm. brata
20.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./