7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Za śp. Jerzego Żuchowskiego i Rodziców Krystynę i Wacława Pawłowskich
18.00 Za śp. Teresę Pietruszewską /popog./
18.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego