7.00 Za śp. Bożenę Piórkowską /popog./
9.30 W intencji nowożeńców Martyny i Kamila
11.00 Za śp. Stefana Ziółkowskiego w 14 r. śm.
14.00-16.00 WYJAZD DO CHORYCH
16.00 Za śp. Janusza Dzięgielewskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Jana Korzeniewskiego w 16 r. śm., Rodziców Zofię i Bronisława Korzeniewskich oraz Weronikę i Jana Stefańskich
19.30 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./