8:00 + Jana i Annę Majewskich
8:00 + Józefa Żółtowskiego (12 r. śm.)
9:30 + Genowefę i Antoniego Stołowskich
9:30 o Boże błog. i pomyślny przebieg operacji dla Elżbiety
11:00 + Zbigniewa Żółtowskiego (2 r. śm.)
11:00 + Zbigniewa Mazuchowskiego i Edwarda Gołębiewskiego
12:30 w intencji parafian
16:00 + Janinę Graczyk (pog.)
18:00 + Ziemowita Szymborskiego (pog.)
20:00 + Jadwigę Ostaszewską (int. od rodziny Sasów)