8.00 Za śp. Stanisławę Król w 39 r. śm., Józefa i Mieczysława Toborka i Hannę Bogdańską
9.30 Za śp. Wiesława Kazimierę i Kazimierza Pikulskich i Irenę Wilary
11.00 Za śp. Leszka Kołodzieja w 9 r. śm.
12.30 Za Parafian – chrzty: Ignacy, Adam i Jan Antoni
16.00 Za śp. Mieczysława Kwaśniewskiego /20 r. śm./ i zmarłych z rodziny Kwaśniewskich
18.00 Za śp. Adama Jankowskiego w 18 r. śm.
20.00 Za śp. Ewę Lis /pog./