8:00 + Longina Zimakowskiego (1 greg.)
9:30 + Helenę i Walentego Lorenz.
9:30 + Danutę Chmielewską (2 r. śm.) i Henryka Chmielewskiego
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
11:00 + Jana Krysteckiego (pog.)
12:30 w intencji Parafian
16:00 + Krzysztofa Jasińskiego (27 greg.)
18:00 + r-ców Henrykę i Bronisława oraz Jerzego Drozdowskich
20:00 + Stanisława Cichockiego (pog.)