8.00 Za śp. Kazimierza Suchodolskiego w 19 r. śm.
9.30 Za śp. Rodziców Edwarda i Mariannę Sobczaków i Teresę Sobczak
11.00 Za śp. Wiktorię /1 r. śm./ i Kazimierza Kęsickich
12.30 Za Parafian
12.30 Za śp. Rodziców Lucjana i Franciszkę Bujalskich
16.00 Za śp. Wojciecha Gutkowskiego
18.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./
20.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./