8.00 Za śp. Mariannę i Henryka Foreńskich, Annę i Franciszka Kalinowskich
9.30 Za śp. Rodziców Józefę i Jana Szfrańców i Rodziców Juliannę i Józefa Szuflińskich
11.00 Za śp. Teresę Ignaczewską w 5 r. śm.
11.00 O powrót do zdrowia dla Julii
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Halinę Osiecką w 21 r. śm.
18.00 Za śp. Mariana Dłutka
20.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /popog./