8.00 Za śp. Kazimierę i Józefa Zaurskich
9.30 Za śp. Halinę Osiecką w 22 r. śm.
11.00 Za śp. Mikołaja i Franciszkę Boglów
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Szymon, Franciszek i Magdalena
16.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Józefę Grabarek w 75 r. śm.
20.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./