7:00
8:00 + Mariannę Kowalską (pog.)
8:00 + Teresę Czajkowską (20 greg.)
9:30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii z ok. 18 urodzin
11:00 + Antoniego i Jadwigę Zarembów oraz Elżbietę Ręczkowską
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Irenę, Pawła, Leszka Strzałka oraz Stefanię i Władysława Ignaczak
16:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
18:00 + Joannę Sztreker
20:00 + Irenę Niemczykowską