8:00 + Krystynę Kuźniewską (z ok. imienin)
8:00 + Grzegorza Kowalczyka
9:30 + Marię Żochowską (6 greg.)
9:30 + Tadeusza Wieczorkowskiego (15 r. sm.)
11:00 + Katarzynę Muzyka
11:00 + Jana Różańskiego (11 r. śm.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Grzegorza Suchodolskiego (4 r. śm.)
18:00 + Janinę Ostaszewską (pog.)
20:00 + Rafała Tomczaka