8.00 Za śp. Irenę Kicińską /2 greg./
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i Teresy Grzelak w 80 r. urodzin
11.00 Za śp. dziadków Antoniewskich i Muras
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Zenona Wysokińskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Dziadków Józefa Pazio, Tadeusza Włodarczyk i Józefa Dasiewicz
20.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./