8.00 Za śp. Rodziców Adama i Lucynę Szydłowskich
9.30 Za śp. Longina /11 r. śm./ i Irenę /1 r. śm./ Grzeszczuk
11.00 O uzdrowienie Rodziny Błaszkiewicz
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Edwarda Nowakowskiego w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Edwarda Legawiec w 5 r. śm.
20.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./