7:00
8:00 + Krystynę Kuźniewską oraz jej rodziców i braci
8:00 + Tadeusza Zjawińskiego
9:30 + Wiesława Pikulskiego, Kazimierę i Kazimierza Pikulskich, Irenę Wilary, Czesławę i Leona Ziółkiewicz
9:30 + Mirosława Króla (16 r. śm.)
11:00 + Krystynę i Mariana Rajewskich, Lucynę i Stanisława Pytlak
11:00 + Zbigniewa Żółtowskiego (1 r. śm.)
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Teresę Biniewicz (pog.)
16:00 + Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz oraz ich rodziców
18:00 + Iwonę Sulińską (13 greg.)
20:00 + Radosława Nisztora (pog.)