8.00 Za śp. Rodziców Skibińskich
9.30 Za śp. Edytę Cytacką, Kazimierę i Zygmunta Guzińskich
11.00 Za śp. Stanisława Koźmińskiego w 24 r. śm., Mariannę Koźmińską w 12 r. śm., Piotra i Ryszarda Szymańskich i rodzinę Witczewskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Moniki i Radosława Czachorowskich z okazji 35 r. urodzin i syna Oskara w 6 r. urodzin
18.00 Za śp. Mieczysława Kwaśniewskiego w 21 r. śm. i zmarłych z rodziny
20.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./