8:00 + Zofię i Stanisława Jeznach, Józefa (25 r. śm) i Andrzeja Kacprzaków
8:00 + Piotra Świderskiego (pog.)
9:30 + Wiesława Pikulskiego, Kazimierza i Kazimierę Pikulskich, Czesławę i Leona Ziółkiewicz
9:30 + Danutę Gumowską
11:00 + Aleksandrę Maliszewską
11:00 + Mieczysława Kwaśniewskiego (24 r. śm.) i zmarłych z rodziny
12:30 w intencji parafian
16:00 + Ludwika i Longinę Brzezińskich
18:00 + Stanisława Pietrzaka (pog.)
20:00 + Krzysztofa Jasińskiego (6 greg.)