8.00 Za śp. Antoniego Wójcik w 21 r. śm. i Mariannę Wójcik w 5 r. śm.
9.30 Za śp. Zygmunta Jóźwiaka
11.00 Za śp. Rodziców Edmunda i Eleonorę Grzelak
12.30 W intencji Parafian; po Mszy św. chrzest: Zofia
16.00 Za śp. Zbigniewa Garlickiego w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię Pawłowską
20.00 Za śp. Tadeusza Olszewskiego w 3 r. śm.