8.00 Za śp. Mariannę i Mieczysława Retajczyk
9.30 Za śp. Rodziców Józefę i Jana Szafrańców i Rodziców Juliannę i Józefa Szuflińskich
11.00 Za śp. Tadeusza Grzybowskiego /14 r. śm./, Czesława /30 r. śm./ i Mariannę /15 r. śm./ Stolarczyk oraz ich przodków. Po Mszy św. chrzest: Aleksander
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Jana Różańskiego w 10 r. śm.
18.00 Za śp. Edwarda Zychalak w 30 r. śm. i Zofię Zychalak
20.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./