8.00 Za śp. Rodziców Helenę i Eugeniusza Rochowiczów
9.30 Za śp. Kazimierę i Józefa Zaurskich
11.00 Za śp. Barbarę Godlewską w 11 r. śm., Halinę Turowską w 9 r. śm. i Romana Godlewskiego
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich
20.00 Za śp. Kazimierza Wróblewskiego i Kazimierza Gajewskiego