8.00 Za śp. Stefana Osieckiego w 14 r. śm.
9.30 Za śp. Irenę Kicińską /9 greg./
11.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską oraz Rodziców i braci Kuźniewskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego /popog./
18.00 Za śp. Janinę i Zygmunta Golińskich
20.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./