8:00 + Longina Zimakowskiego (23 greg.)
8:00 + Józefa Piekarka (1 r. śm.)
9:30 + syna Dariusza Jaskułę (2 r. śm.)
9:30 + Janinę i Zygmunta Golińskich
9:30 + Zbigniewa Grzybowskiego (14 greg.)
11:00 + Zygmunta Guzińskiego (13 r. śm.), Kazimierę Guzińską i Edytę Cytacką
11:00 + Stanisława, Zofię, Janinę i Józefa Salamądrych
12:30 w intencji parafian
16:00 + Wiesława Krysiaka (1 r. śm.)
18:00 + Bogdana Szymańskiego, r-ców Władysławę i Stanisława oraz Mieczysława Sobocińskich
20:00 + Tadeusza Dudzińskiego