8.00 Za śp. Marię Kwiatkowską i Henryka Putyra
9.30 Za śp. Wojciecha Gurkowskiego w 30 r. śm.
11.00 Za śp. Janinę w 2 r. śm. i Jana Cieślak
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Adama i Walentynę Papierowskich
18.00 Za śp. Wiktorię Rugieł i Leszka Woronieckiego
20.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./