7:00 + Antoniego i Mieczysławę Grzeleckich
8:00 + Radosława Nisztora (1 r. śm.)
9:30 + rodziców Jadwigę i Zenobiusza Maćkowskich i Andrzeja Maćkowskiego
11:00 + Jana i Janinę (4 r. śm.) Cieślak
11:00 + Włodzimierza Machowskiego
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Danutę i Ryszarda Markowskich
16:00 + r-ców Mariannę i Władysława Gdak, teściów Teofilę i Mieczysława Wiśniewskich oraz rodzeństwo
18:00 + Iwonę Sulińską (20 greg.)
20:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)