8.00 Za śp. Adama Osmałek i zmarłych z rodziny Osmałek, Glonkowskich i Gąseckich
9.30 Za śp. Henryka Basiewicza /pog./
11.00 Za śp. Bogusława Ślusarza
12.30 Za Parafian
24.00 Pasterka