8.00 Za śp. Aleksandrę i Czesława Zapłata
8.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 3/
9.30 Za śp. Zygmunta i Jadwigę Jóźwiak
11.00 Za śp. Rodziców Edmunda i Eleonorę Grzelak i brata Edmunda
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Krystynę Muzyka w 25 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię Pawłowską
20.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 22/