7:00 + Kazimierza Strzeleckiego (pog.)
8:00 + Helenę Gołębiewską (pog.)
8:00 + Krystynę Szponar (12 greg.)
9:30 + Kazimierza, Tadeusza i Kazimierę Dworczyk, Janinę Piekarską
9:30 + Jana Keklak (22 greg.)
11:00 + rodziców Irenę i Stefana Szymańskich i brata Andrzeja
11:00 + rodziców Joannę i Tadeusza Jankowskich
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Zdzisława Borawskiego (pog.)
16:00 + Krzysztofa Wtulisiaka (1 r. śm.)
18:00 + Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz i ich rodziców
20:00 + Wiesława Krysiaka (pog.)