8.00 Za śp. Katarzynę Muzyka w 23 r. śm.
9.30 Za śp. Antoniego i Jadwigę Chochołów oraz Henryka i Mariannę Kłysiak
11.00 Za śp. Jacka Świderskiego w 15 r. śm.
12.30 W intencji Parafian – chrzest: Liliana
16.00 Za śp. Rodziców Barbarę i Piotra Czerlonek
18.00 Za śp. Mirosława Lubowieckiego z Rodzicami i siostrami
20.00 Za śp. Halinę i Józefa Malickich w 5 r. śm. Józefa