8.00 Za śp. Piotra Kęsego w 30 r. śm.
9.30 Za śp. Józefa Różańskiego w 9 r. śm.
11.00 Za śp. Zygmunta Guzińskiego /10 r. śm./, Kazimierę Guzińską oraz Edytę Cytacką
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Kazimierza Sadowskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Danutę i Ryszarda Markowskich w 2 r. śm. Danuty
20.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /popog./