8:00 + Marię Żochowską (27 greg.)
8:00 + Bożenę Adamiak (15 r. śm.)
9:30 + Piotra Karwowskiego (6 r. śm.), Hieronimę i Stanisława Sobeckich, Barbarę i Sylwestra Karwowskich
9:30 + Mariannę i Mieczysława Retajczyków
11:00 + Mariannę i Jana Wołowiczów
11:00 + Stanisława Szałkiewicza, r-ców Szałkiewicz i Krysiak
12:30 w intencji parafian
16:00 + Jana Bomerta (pog.)
18:00 + r-ców Teresę (7 r. śm.) i Władysława Kwiatkowskich
20:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)