8.00 Za śp. Tadeusza Grzybowskiego w 12 r. śm. Mariannę /w 13 r. śm./ i Czesława /w 28 r. śm./ Stolarczyków
9.30 Za śp. Mikołaja i Franciszka Boglów
11.00 Za śp. Jana Różańskiego w 8 r. śm.
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Halinę Osiecką w 20 r. śm.
18.00 Za śp. Władysławę, Adama i Ryszarda Biegańskich oraz Jadwigę i Tadeusza Panek
20.00 Za śp. Sławomira Wesołowskiego /pog./