8.00 Za śp. Irenę Kicińską /16 greg./
9.30 Za śp. Rodziców Halinę i Wacława Długoszewskich
11.00 Za śp. Rodziców Stefana i Irenę Szymańskich oraz brata Andrzeja
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Edwina Witkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Tadeusza Kulesza w 34 r. śm.
20.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./