7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 11/
17.00 Za śp. Rodziców Danielę i Stanisława Dyszkiewicz
18.00 Za śp. Magdalenę Kątniewską /popog./
18.00 Za śp. Mariannę Sochalską /popog./