7.00 Za śp. Jana i Annę Majewskich
17.00 Za śp. Wandę, Zenona, Jana i Agnieszkę Kaczorowskich i rodzinę Okraszewskich
18.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 24/
18.00 Za śp. Adama Żółtowskiego