7.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego /popog./
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Jakuba Wojkowskiego z okazji 18 r. urodzin
18.00 Za śp. Bronisławę i Zygmunta Kołodziejskich
18.00 Za śp. Eleonorę i Bożenę Grzelak