8:00 + Ryszarda Kazimierczaka (8 greg.)
8:00 + Marię Kędzierską (pog.)
9:30 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlaków
9:30 + Marię i Józefa Angielczyków
11:00 + Cecylię Pikała (1 r. sm.)
11:00 + Irenę i Stefana Szymańskich i brata Andrzeja
11:00 + r-ców Tadeusza i Jadwigę (1 r. śm.) Brześcińskich
12:30 w intencji parafian
16:00 + Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimiera Dyszkiewiczów i ich r-ców
18:00 + Lecha Kikolskiego (1 r. śm.) i r-ców Kikolskich
20:00 + Szczepana Filanta (pog.)