8:00 dziękczynna za otrzymane łaski
8:00 + Bożenę Jankowską
9:30 + Mariannę i Czesława Rychlińskich
9:30 + Kazimierę, Kazimierza i Tadeusza Dworczyków, Janinę Piekarską
11:00 + Tadeusza Felczaka (6 r. śm.)
11:00 + Pawła Chojnackiego (4 r. sm.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Mirosławę Solarek (pog.)
18:00 + Elżbietę Jałocha (pog.)
20:00 + Bolesława Bornińskiego (pog.)