8.00 Za śp. Andrzeja, Józefa i Wacławę Ogieniewskich
9.30 Za śp. Józefa Strzeleckiego i Stanisława Kopcińskiego
9.30 Za śp. Henryka Zarzeckiego /ks. KR/
11.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską w 1 r. śm.
11.00 Za śp. Teresę Andruszkiewicz w 1 r. śm. i syna Andrzeja Andruszkiewicza w 26 r. śm. Po Mszy św. chrzest – Zofia
12.30 W intencji Parafian
12.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Mateusza w 18 r. urodzin /ks. KR↑/
16.00 Za śp. Jana Józefowicza w 1 r. śm.
18.00
20.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./