8.00 Za śp. Jerzego Iwańskiego w 20 r. śm.
9.30 Za śp. Rodziców Henryka i Zdzisławę Danowskich
11.00 Za śp. Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich oraz Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
12.30 W intencji Parafian – Chrzty: Szymon, Antonina, Zofia, Wiktor, Alicja, Ksawery i Gabriela
16.00 Za śp. Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz oraz ich Rodziców
18.00 Za śp. Rodziców Irenę i Stefana Szymańskich i brata Andrzeja
20.00 Za śp. Teresę i Jana Ciałkowskich oraz Kazimierę i Wacława Żywiałkowskich