8.00 Za śp. Irenę Kicińską w 1 r. śm.
9.30 Za śp. Tadeusza Falczak w 3 r. śm.
11.00 Za śp. Edytę Cytacką, Kazimierę i Zygmunta Guzińskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Zygmunta Pytel w 23 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Mariannę i Stanisława Słoma i Jana Słomę
20.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./