8.00 Za śp. Stanisławę i Jana Chojeckich
9.30 Za śp. Pawła Chojnackiego w 2 r. śm.
11.00 Za śp. Edytę Cytacką, Kazimierę i Zygmunta Guzińskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. męża Józefa Waćkowskiego, brata Juliana i Rodziców Drogoszewskich
18.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./
20.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./