8.00 Za śp. Jadwigę i Ignacego Kamińskich i zmarłych z ich rodziny
9.30 Za śp. Piotra Karwowskiego w 2 r. śm.
11.00 Za śp. Zygmunta Guzińskiego w 9 r. śm., Kazimierę Guzińską i Edytę Cytacką
12.30 Za Parafian – chrzty: Jan, Marcelina
16.00 Za śp. Męża Józefa Waćkowskiego, brata Juliana i Rodziców Drogoszewskich
18.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
20.00 Za śp. Helenę Kołodziejczyk w 10 r. śm.