7:00 + Pawła Dymka (pog.)
8:00 + Krystynę Bogdańską w 1 r.śm.
8:00 + Danutę Chmielewską (1 r.śm.) i Henryka Chmielewskiego
9:30 + Dariusza Jaskułę (1 r. śm.)
9:30 + Witosława Gałkę (1 r.śm.)
11:00 + Witolda Stępkę (22 greg.)
11:00 + Andrzeja Pniewskiego (24 greg.)
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Lucjana Kopcińskiego
16:00 + Bogdana Szymańskiego, r-ców Sobocińskich i Mieczysława Sobocińskiego
18:00 + Lecha Wichnowskiego
20:00 + Annę Piskorz (pog.)