8.00 Za śp. Jadwigę Bożenę Osiecką /1 popog./
9.30 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 7/
11.00 Za śp. Danutę Piegat
12.30 W intencji Parafian
12.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi dla małżonków Stanisława i Haliny Domińskich w 65 r. ślubu /ks. JP./
16.00 Za śp. Zofię i Stanisława oraz Janinę i Józefa Salamądrych i zmarłych z ich rodzin
18.00 Za śp. Anielę i Zygmunta Kosińskich
20.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./