8.00 Za śp. Piotra Kęsego, Walerię, Genowefę i Józefa Kęsych oraz Czesława Królikowskiego
9.30 Za śp. Jadwigę i Zenobiusza Maćkowskich oraz brata Andrzeja Maćkowskiego
10.30 Uroczystość I Komunii Świętej
12.30 Uroczystość I Komunii Świętej
16.00 Za śp. Jadwigę Kamińską w 10 r. śm.
18.00 Za śp. Łukasza Pakulskiego w 6 r. śm.
20.00 Za śp. Czesława i Mariannę Rychlińskich